Ce este Certificatul Dalcroze în România ?

Programul Certificatul Dalcroze în România continuă cu o nouă sesiune de cursuri în perioada 2022 – 2023. Cursurile încep în vara acestui an, cu prilejul Cursului Intensiv de vară ce va avea loc la Brașov în perioada 25 – 29 iulie 2022. Ulterior, programul intensiv va continua în București, însumând un număr de 215 ore împărţite în cursuri de weekend, un stagiu de observare şi cursuri de vară. 

Cursul intensiv de vară poate fi accesat și punctual de către cei care doresc să aibă un prim contact cu metoda Dalcroze. Ulterior, cei care participă la Cursul intensiv de vară se pot înscrie pentru programul Certificatul Dalcroze România 2022-2023.

În acest program, prin aceste cursuri, vreau să le deschid uși, să le ofer instrumente pentru a încerca noi direcții în practica lor profesională” Jean-Marc Aeschimann, director al Programului Certificatul Dalcroze în România.

Certificatul Dalcroze in România (CDR) este o formare continuă propusă de Institutul Jaques-Dalcroze în parteneriat cu Asociația Cultură prin Muzică celor care doresc să cunoască și să aprofundeze pedagogia muzicală Dalcroze. Programul este prezentat pe larg pe site-ul dedicat: www.dalcroze.ro.

Conținutul CDR se articulează în jurul celor trei materii de bază în pedagogia Jaques-Dalcroze :

1. RITMICĂ | Descoperirea principiilor Jaques-Dalcroze în utilizarea mișcării corporale; dezvoltarea muzicalității mișcării corporale, conștientizarea și stăpânirea gestului, adecvarea energiei muzicale și corporale.

2. SOLFEGIU | Mișcarea corporală desfășurată în spațiu în relație cu muzica (auditie, improvizație vocală, memorare urmată de analiză și restituție); dezvoltarea auzului interior și a senzației de spațiu sonor.

3. IMPROVIZAȚIE INSTRUMENTALĂ | Conștientizarea puterii expresive a sunetului și a ritmului prin intermediul instrumentului, vocii, efectelor sonore și percuției; practicarea improvizației cu scopul de a genera răspunsuri corporale, fizice și de a sugera, însoți sau transpune mișcarea; improvizație în diverse limbaje: tonal, atonal, modal etc.

4. CURSURI SPECIFICE, INTERVIURI, CURS DE VARĂ, STAGIU DE OBSERVAȚIE | Achiziționarea și consolidarea abilităților individuale în domeniul ritmicii, al teoriei muzicale și al improvizației instrumentale; dezvoltarea și aprofundarea abilităților de expresie corporală; aprofundarea metodologiei Jaques-Dalcroze.

Formarea continuă se finalizează cu obținerea unui certificat – Certificat CDR în pedagogia Jaques-Dalcroze – recunoscut de Institutul Jaques-Dalcroze din Geneva. Obținerea certificatului acordă deținătorului dreptul de a utiliza principiile pedagogiei Dalcroze în practica sa profesională.

Această formare nu dă dreptul la titlul de profesor Dalcroze și nici la predarea metodei Jaques-Dalcroze sau a ritmicii Jaques-Dalcroze sau la susținerea de cursuri care poartă titlul „Dalcroze”. Utilizarea numelui este protejată prin lege ca marcă.

Ce își propune CDR?

Această formare permite învățarea principiilor de bază ale pedagogiei muzicale Jaques-Dalcroze și aplicarea lor în exercitarea propriei profesii. Ea se adresează profesioniștilor care doresc să-si îmbogățeasca metodele de predare a cunoștințelor muzicale prin mișcare corporală, ascultare activă, practică muzicală live. Specificitatea acestei oferte de formare este aceea că învățarea se bazează pe exersarea personală; favorizează interacțiunea și învățarea de tip global, creșterea conștientizării rolului simțurilor și a emoțiilor în actul artistic și pedagogic.

PRINCIPALELE OBIECTIVE:

 • Dobândirea unor cunoștințe metodologice și didactice specifice pedagogiei Jaques-Dalcroze pentru a le adapta și aplica în experiența profesională proprie ;
 • Experimentarea relației dintre muzică și mișcare;
 • Dezvoltarea improvizației instrumentale ca practică personală și ca instrument educațional.

Cui se adresează ?

La aceasta formare pot participa maxim 25 de profesioniști din domeniul muzical, profesioniști din domeniul dansului, al actoriei, al științelor educației și din domeniul terapeutic.

Pentru a fi admis la Certificatul Dalcroze in România, candidatul trebuie să dețină o diplomă de licență (titlu de licență sau echivalent) în următoarele unități: școli superioare de muzică, dans, teatru, asistență socială, psihologie, științele educației.

Pe structura existentă, cursurile vor fi adaptate în funcție de nivelul și exigentele participanților înscriși, prin constituirea de grupuri pe mai multe niveluri pentru cursurile de solfegiu și de improvizație muzicală. Cei care nu activează în domeniul muzical, trebuie să aibă noțiuni muzicale de bază pentru a fi acceptați la această formare. Certificatul Dalcroze România este deschis atât profesioniștilor din România, cât și celor din străinătate.

Cine susține cursurile ?

Cursurile vor fi susținute de profesori specialiști de la Institutul Jaques-Dalcroze Geneva, formatori internaționali și deținători ai Diplomei superioare în pedagogia Jaques-Dalcroze.

Director de program : Profesor Jean-Marc Aeschimann

Detalii pe www.dalcroze.ro, secțiunea Echipa Certificat Dalcroze România

PROGRAM CERTIFICATUL DALCROZE 2022 - 2023

Certificatul Dalcroze România însumează un curs intensiv de 38 de ore (25-29 iulie 2022), un număr de 9 we cu 12.30 ore de curs per cursant în fiecare we (de sâmbătă, ora 9:00 până duminică, ora 15:15), cursul de vară (iulie 2023), stagiul de observare** (25 de ore).

Limbile de predare sunt franceza și engleza cu traducere consecutivă.

25 – 29 Iulie 2022 : Curs Intensiv, Brașov

24 – 25 Septembrie 2022: Seminar Dalcroze, București

15 – 16 Octombrie 2022: Seminar Dalcroze, București

12 – 13 Noiembrie 2022: Seminar Dalcroze, București

10 – 11 Decembrie 2022: Seminar Dalcroze, București

14 – 15 Ianuarie 2023: Seminar Dalcroze, București

4 – 5 Februarie 2023: Seminar Dalcroze, București

4 – 5 Martie 2023: Seminar Dalcroze, București

1-2 Aprilie: Seminar Dalcroze, București

6-7 Mai: Seminar Dalcroze, București

Iulie 2023 – Curs de vară

Septembrie 2023 : Examen, București

*Cursul intensiv Dalcroze 2022 numără 38 de ore de curs repartizate pe durata a 5 zile cu o structura similară celei unui we de cursuri.

**Stagiu de observare : Participanții la Certificatul Dalcroze România au obligația să asiste la 25 de ore de aplicare a pedagogiei Dalcroze. Aceste ore vor fi organizate la București în parteneriat cu diferite instituții : școli, școli de profil, institute, unde profesorii specialiști din cadrul CDR vor organiza și susține cursuri de specialitate.

De asemenea, participanții pot efectua aceste 25 de ore de observare în cadrul Institutului Jaques-Dalcroze Geneva, dar își vor asigura și suporta cheltuielile legate de transport și cazare. Un atestat de participare va fi solicitat la finalul săptămânii de observare în cadrul Institutului Jaques-Dalcroze din Geneva.

Examinare finală : Septembrie 2022

Susținerea examinării finale cuprinde :

 • examene în cele 3 branșe : ritmică, sofegiu, improvizație;
 • predarea memoriului final. Memoriul va număra aprox 15 pagini și va putea fi depus în limbile franceză sau engleză (traducerile standard, prin programe de traducere automată, sunt acceptate).
 • predarea materialului video. Un material video de 30 de minute care să arate modul în care candidatul aplică principiile pedagogiei Dalcroze în propria profesie.

Unde are loc?

Cursurile vor avea loc la București.

Excepție face Cursul Intensiv de Vară (25-29 iulie 2022) care va fi organizat la Brașov.

Cât costă ?

Taxa de înscriere este de 150 RON și se plătește odată cu depunerea dosarului de înscriere.

Costul programului CDR, care se desfășoară pe parcursul a 215 ore, este de 1100 euro și acoperă strict costuri organizatorice*. Plata se poate face atât în euro, cât și în ron, suma plătită în ron fiind calculată la cursul valutar din ziua efectuării plății. Suma poate fi plătită integral sau în maxim 4 tranșe egale. Plata se face în contul dedicat programului Certificatul Dalcroze în România (CDR).

*Programul CDR 2022-2023 este susținut de Movetia – agenția națională elvețiană pentru promovarea schimburilor și a mobilității în sistemul de învățământ – care a acordat o finanțare parțială prin care se acoperă o parte din costurile programului.

TITULAR: Asociația Cultură prin Muzică

IBAN: RO63INGB0000999911149442

BANCA: INGB Centrala, SWIFT: INGBROBU, BIC: INGB

Suma se returnează integral în cazul desistării cu minim o lună mai înainte de începerea cursurilor. În caz contrar, suma este datorată în integralitatea ei.

În cazul în care sesiunea 2022-2023 a programului CDR nu are loc, din motive legate de situația sanitară sau care țin de organizatori, taxa de participare plătită de participanți se returnează integral, mai puțin taxele bancare datorate transferului.

Toate fondurile rezultate din taxe sunt dedicate exclusiv acoperirii costurilor CDR și a dezvoltării acestui program de formare continuă în România.

Cum se face înscrierea?

Înscrierea se face printr-un email la adresa office@dalcroze.ro. Pentru înscriere sunt necesare : o scrisoare de intenție, CV cu două foto format pașaport, copie după diploma de studii (nivel licență sau master), completarea formularului de înscriere și dovada achitării taxei de înscriere. Toate documentele vor fi transmise prin poștă sau depuse la sediul Asociației Cultură prin Muzică : strada Povernei nr. 7, ap. 6, sector 1, București.

Confirmarea înscrierii se face în urma analizării dosarului și a efectuării plății totale sau a primei tranșe din taxa de participare. În funcție de dosar, un interviu poate fi propus mai înainte de confirmarea înscrierii.

Programul respectă toate prevederile legale referitoare la situația sanitară în vigoare în România.

Detalii pe www.dalcroze.ro

Care sunt beneficiile?

 • Diplomă recunoscută de Institutul Jaques-Dalcroze din Geneva, instituție de educație renumită la nivel mondial ;
 • Perfecționare profesională prin accesarea unei pedagogii speciale de tip activ, cu acțiune recunoscută nu doar în domeniul muzical, ci și in cel terapeutic, social și medical.
 • Diversificarea metodelor de predare-învățare, de adresare, de comunicare prin aplicarea principiilor pedagogiei Dalcroze. O pedagogie care privilegiază învățarea de tip transversal și care ia în calcul teoria inteligențelor multiple oferind soluții diferențiate de acțiune.
 • Dezvoltare personală prin exersarea unor facultăți cu acțiune profund umană, în relație cu muzica : muzicalitate, simț ritmic, plasticitate a mișcării, bunăstare fizică și psihică, imaginație și creativitate, afirmarea sinelui, dezinvoltură, echilibru, relaxare, agilitate intelectuală și fizică, concentrare etc
 • Schimb de experiență prin posibilitatea de a face parte dintr-o comunitate internațională, cea a profesorilor și a profesioniștilor care aplică principiile pedagogiei Dalcroze în practica lor profesională ;
 • Posiblitatea de a deveni parte activă dintr-o comunitate vie, implicată, care poate produce o schimbare pozitivă, o evoluție și o diversificare în locul în care acționează.
 • Achiziționarea unei noi perspective și a noi metode de lucru în domeniul profesional.

Parteneri

Programul CDR 2022-2023 este susținut de Movetia, agenția națională elvețiană pentru promovarea schimburilor și mobilității în sistemul educațional. 

Organizatori: Asociația Cultură prin Muzică și Institutul Jaques-Dalcroze Geneva în cadrul programului de formare continuă Certificatul Dalcroze în România (CDR) – www.dalcroze.ro

Cu sprijinul: ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Parteneri: RRM – Radio România Muzical și UNMB – Universitatea Națională de Muzică București, MIMA Musica Brașov

Susținători: Slavia Pharm, Cosmovici Intellectual Property