Ce este Certificatul Dalcroze în România ?

Certificatul Dalcroze in România (CDR) este o formare continuă propusă de Institutul Jaques-Dalcroze în parteneriat cu Asociația Cultură prin Muzică celor care doresc să cunoască și să aprofundeze pedagogia muzicală Dalcroze. Programul este prezentat pe larg pe site-ul dedicat lui: www.dalcroze.ro.

Conținutul CDR se articulează în jurul celor trei materii de bază în pedagogia Jaques-Dalcroze :

1. RITMICĂ | Descoperirea principiilor Jaques-Dalcroze în utilizarea mișcării corporale; dezvoltarea muzicalității mișcării corporale, conștientizarea și stăpânirea gestului, adecvarea energiei muzicale și corporale.

2. SOLFEGIU | Mișcarea corporală desfășurată în spațiu în relație cu muzica (auditie, improvizație vocală, memorare urmată de analiză și restituție); dezvoltarea auzului interior și a senzației de spațiu sonor.

3. IMPROVIZAȚIE INSTRUMENTALĂ | Conștientizarea puterii expresive a sunetului și a ritmului prin intermediul instrumentului, vocii, efectelor sonore și percuției; practicarea improvizației cu scopul de a genera răspunsuri corporale, fizice și de a sugera, însoți sau transpune mișcarea; improvizație în diverse limbaje: tonal, atonal, modal etc.

4. CURSURI SPECIFICE, INTERVIURI, CURS DE VARĂ, STAGIU DE OBSERVAȚIE | Achiziționarea și consolidarea abilităților individuale în domeniul ritmicii, al teoriei muzicale și al improvizației instrumentale; dezvoltarea și aprofundarea abilităților de expresie corporală; aprofundarea metodologiei Jaques-Dalcroze.

Formarea continuă se finalizează cu obținerea unui certificat – Certificat CDR în pedagogia Jaques-Dalcroze – recunoscut de Institutul Jaques-Dalcroze din Geneva. Obținerea certificatului acordă deținătorului dreptul de a utiliza principiile pedagogiei Dalcroze în practica sa profesională.

Această formare nu dă dreptul la titlul de profesor Dalcroze și nici la predarea metodei Jaques-Dalcroze sau a ritmicii Jaques-Dalcroze sau la susținerea de cursuri care poartă titlul „Dalcroze”. Utilizarea numelui este protejată prin lege ca marcă.

Ce își propune CDR?

PRINCIPALELE OBIECTIVE ale CDR sunt :

 • Dobândirea unor cunoștințe metodologice și didactice specifice pedagogiei Jaques-Dalcroze pentru a le adapta și aplica în experiența profesională proprie ;
 • Experimentarea relației dintre muzică și mișcare ;
 • Dezvoltarea improvizației instrumentale ca practică personală și ca instrument educațional.

Această formare permite învățarea principiilor de bază ale pedagogiei muzicale Jaques-Dalcroze și aplicarea lor în exercitarea propriei profesii. Ea se adresează profesioniștilor care doresc să-si îmbogățeasca metodele de predare a cunoștințelor muzicale prin mișcare corporală, ascultare activă, practică muzicală live. Specificitatea acestei oferte de formare este aceea că învățarea se bazează pe exersarea personală; favorizează interacțiunea și învățarea de tip global, creșterea conștientizării rolului simțurilor și a emoțiilor în actul artistic și pedagogic.

Cui se adresează ?

La aceasta formare pot participa maxim 25 de profesioniști din domeniul muzical, profesioniști din domeniul dansului, al actoriei, al științelor educației și din domeniul terapeutic.

Pentru a fi admis la Certificatul Dalcroze in România, candidatul trebuie să dețină o diplomă de licență (titlu de licență sau echivalent) în următoarele unități: școli superioare de muzică, dans, teatru, asistență socială, psihologie, științele educației.

Pe structura existentă, cursurile vor fi adaptate în funcție de nivelul și exigentele participanților înscriși, prin constituirea de grupuri pe mai multe niveluri pentru cursurile de solfegiu și de improvizație muzicală. Cei care nu activează în domeniul muzical, trebuie să aibă noțiuni muzicale de bază pentru a fi acceptați la această formare. Certificatul Dalcroze România este deschis atât profesioniștilor din România, cât și celor din străinătate.

Cine susține cursurile ?

Cursurile vor fi susținute de profesori specialiști de la Institutul Jaques-Dalcroze Geneva, formatori internaționali și deținători ai Diplomei superioare în pedagogia Jaques-Dalcroze.

Director de program : Profesor Jean-Marc Aeschimann

Detalii pe www.dalcroze.ro, secțiunea Echipa Certificat Dalcroze România

Cum este organizat?

Certificatul Dalcroze România însumează un total de 9 we, câte 12.30 ore de curs per cursant în fiecare we (de sâmbătă, ora 9:00 până duminică , ora 15:15), un curs intensiv de 38 de ore (10-15 iulie 2021), cursul de vară (iulie 2022), stagiul de observare (25 de ore).

Limbile de predare sunt franceza și engleza cu traducere consecutivă.

Structura programului reținută pentru CDR in 2021-2022 este următoarea :

Tip de curs Număr de ore Perioada de desfășurare
Curs intensiv Dalcroze 2021* 1 săptămână cu 38 de ore de curs 10 – 15 Iulie 2021
Cursuri de we** 9 we a câte 12.30 ore de curs per cursant Septembrie 2021 – Decembrie 2021
Ianuarie 2022 – Mai 2022
Curs de vară 1 săptămână cu 40 de ore de curs Iulie 2022
Stagiu de observare*** 25 de ore De stabilit
Examinare finală Examene, memoriu, material video Septembrie 2022

*Cursul intensiv Dalcroze 2021 numără 38 de ore de curs repartizate pe durata a 6 zile cu o structura similară celei unui we de cursuri.
**Structura unui we de cursuri : Ritmică (4h30), metodologie (1h30), solfegiu (1h30), improvizație (2h), improvizație colectivă (1h), mișcare corporală (2h).

Pentru Certificatul Dalcroze România 2021-2022, urmatoarele we cu 12.30 ore de curs au fost reținute :

Cursuri de we Septembrie 2021 – Decembrie 2021 Cursuri de we Ianuarie 2022 – Mai 2022
25-26 septembrie 2021
16-17 octombrie 2021
20-21 noiembrie 2021
11-12 decembrie 2021
15-16 ianuarie 2022
19-20 februarie 2022
19-20 martie 2022
9-10 aprilie 2022
7-8 mai 2022
 

***Stagiu de observare : Participanții la Certificatul Dalcroze România au obligația să asiste la 25 de ore de aplicare a pedagogiei Dalcroze. Aceste ore vor fi organizate la București în parteneriat cu diferite instituții : școli, școli de profil, institute, unde profesorii specialiști din cadrul CDR vor organiza și susține cursuri de specialitate.

De asemenea, participanții pot efectua aceste 25 de ore de observare în cadrul Institutului Jaques-Dalcroze Geneva, dar își vor asigura și suporta cheltuielile legate de transport și cazare. Un atestat de participare va fi solicitat la finalul săptămânii de observare în cadrul Institutului Jaques-Dalcroze din Geneva.

Examinare finală : Septembrie 2022

Susținerea examinării finale cuprinde :

 • examene în cele 3 branșe : ritmică, sofegiu, improvizație;
 • predarea memoriului final. Memoriul va număra aprox 15 pagini și va putea fi depus în limbile franceză sau engleză (traducerile standard, prin programe de traducere automată, sunt acceptate).
 • predarea materialului video. Un material video de 30 de minute care să arate modul în care candidatul aplică principiile pedagogiei Dalcroze în propria profesie.

Unde are loc?

Cursurile vor avea loc la București.

Cât costă ?

Taxa de înscriere este de 150 RON și se plătește odata cu depunerea dosarului de înscriere.

Taxa de participare la Certificatul Dalcroze în România este de 2000 EUR. Plata se poate face atât în euro, cât și în ron, suma plătită în ron fiind calculată la cursul valutar din ziua efectuării plății. Suma poate fi plătită integral sau în maxim 3 tranșe egale. Plata se face în contul dedicat programului CDR.
TITULAR : Asociația Cutură prin Muzică
IBAN: RO63INGB0000999911149442
BANCA: INGB Centrala
SWIFT: INGBROBU
BIC: INGB

Suma se returnează integral în cazul desistării cu maxim două săptămâni mai înainte de începerea cursurilor. În caz contrar, suma este datorată în integralitatea ei.

În cazul în care sesiunea 2021-2022 a programului CDR nu are loc, din motive legate de situația sanitară sau care țin de organizatori, taxa de participare plătită de participanți se returnează integral, mai puțin taxele bancare datorate transferului.

Toate fondurile rezultate din taxe sunt dedicate exclusiv acoperirii costurilor Certificatului Dalcroze România și a dezvoltării acestui program de formare continuă în România.

Cum se face înscrierea?

Înscrierea se face printr-un email la adresa office@dalcroze.ro. Pentru înscriere sunt necesare : o scrisoare de intenție, CV cu două foto format pașaport, copie după diploma de studii (nivel licență sau master), completarea formularului de înscriere și dovada achitării taxei de înscriere. Toate documentele vor fi transmise prin poștă sau depuse la sediul Asociației Cultură prin Muzică : strada Povernei nr. 7, ap. 6, sector 1, București.

Confirmarea înscrierii se face în urma analizării dosarului și a efectuării plății totale sau a primei tranșe din taxa de participare. În funcție de dosar, un interviu poate fi propus mai înainte de confirmarea înscrierii.

Programul respectă toate prevederile legale referitoare la situația sanitară în vigoare în România.

Detalii pe www.dalcroze.ro

Care sunt beneficiile?

 • Diplomă recunoscută de Institutul Jaques-Dalcroze din Geneva, instituție de educație renumită la nivel mondial ;
 • Perfecționare profesională prin accesarea unei pedagogii speciale de tip activ, cu acțiune recunoscută nu doar în domeniul muzical, ci și in cel terapeutic, social și medical.
 • Diversificarea metodelor de predare-învățare, de adresare, de comunicare prin aplicarea principiilor pedagogiei Dalcroze. o pedagogie care privilegiază învățarea de tip transversal și care ia în calcul teoria inteligențelor multiple oferind soluții diferențiate de acțiune.
 • Dezvoltare personală prin exersarea unor facultăți cu acțiune profund umană, în relație cu muzica : muzicalitate, simț ritmic, plasticitate a mișcării, bunăstare fizică și psihică, imaginație și creativitate, afirmarea sinelui, dezinvoltură, echilibru, relaxare, agilitate intelectuală și fizică, concentrare etc
 • Schimb de experiență prin posibilitatea de a face parte dintr-o comunitate internațională, cea a profesorilor și a profesioniștilor care aplică principiile pedagogiei Dalcroze în practica lor profesională ;
 • Posiblitatea de a deveni parte activă dintr-o comunitate vie, implicată, care poate produce o schimbare pozitivă, o evoluție și o diversificare în locul în care acționează.
 • Achiziționarea unei noi perspective și a noi metode de lucru în domeniul profesional.