Burse

Pentru a completa formările profesionale organizate în țară, anual, Asociația Cultură prin Muzică acordă una sau mai multe burse în cuantum de maxim 1500 EUR pentru participarea la o școală de vară organizată de instituții sau ONG-uri în domeniul pedagogiei muzicale active, în țară sau în străinătate (BURSA PMA).

Solicitanții – cadre didactice care au ca materie de predare obligatorie muzica și studenții la pedagogie din cadrul instituțiilor superioare de profil (conservatoare, universități de muzică, institute de muzică etc) – vor fi selectați pe baza unui dosar care va conține în mod obligatoriu un CV și o scrisoare de intenție. Cerințele pot însă varia în funcție de tipul de bursă.

Cum aplic?

Dosarul de candidatura pentru BURSA PMA, trebuie să includă:

1. Scrisoare de intenție. Aceasta conține informații legate de activitatea profesională actuală și de intențiile profesionale viitoare ale solicitantului bursei PMA.
2. Curriculum vitae. În acesta vor fi obligatoriu menționate cursurile de specialitate (pedagogie, pedagogie muzicală, psihologia muzicii etc) și experiența profesională în domeniu pedagogiei ale solicitantului.
3. O scrisoare de recomandare din partea unui profesor de specialitate, care va face referire la calitățile profesionale și umane ale solicitantului. Valabil doar pentru studenți !
4. Adeverință de angajat al unei instituții de învățământ / Carnet/Adeverință de student (vizat pentru anul în curs)

Dosarul complet se trimite pana la data de 30 decembrie 2019* pe adresa de  e-mail info@culturaprinmuzica.ro

* Pentru școlile de vară, este nevoie ca aplicațiile să fie depuse pană la finalul anului în curs.

Etapele selecției

Trimiterea dosarului de candidatura până la data specificată în dosarul de candidatură.
Preselecția: analiza dosarelor realizată de echipa asociației.
Selectarea precum și alte detalii vor fi comunicate ulterior prin e-mail participanților eligibili, cei care au trecut de preselecție. În majoritatea cazurilor, solicitantul va fi invitat la un interviu cu unul sau mai mulți reprezentanți ai asociației și, atunci când este cazul, cu un reprezentant din partea persoanei sau a companiei care oferă bursa.
Publicarea listei celor cărora li se acorda BURSA PMA va fi publicată pe site-ul culturaprinmuzica.ro.