Ritmica Jaques-Dalcroze și acțiunea ei în mai multe domenii
Punând în relație muzica și mișcarea, în special prin interacțiunea timp – spațiu – energie, metoda Jaques-Dalcroze se află în centrul multor abordări artistice (muzică, dans, teatru etc.), dar și terapeutică (psiho-motricitate, dizabilitate, adjuvant în terapia post-trauma etc).

La Geneva, centrul mondial al ritmicii Jaques-Dalcroze, ritmica este utilizată în școala primară pentru educația generală a copiilor. De asemenea, este predată în școlile de muzică ca instruire muzicală pentru toate categoriile de vârstă, pentru amatori și profesioniști. În plus, ritmica Jaques-Dalcroze este utilizată astăzi, în mod curent, în terapeutică.

Promovarea inovației și a cercetării, deschiderea unor noi domenii de aplicare artistică, socio-culturală și științifică, au permis recent Institutului Jaques-Dalcroze să dezvolte o nouă gamă de cursuri bazate pe principiile sale de predare: ritmica pentru seniori, ritmica pentru sănatate, ritmica pentru învățământul specializat etc.

Astfel, ritmica intervine astăzi, cu succes, în mai multe domenii, cum ar fi integrarea socială, reducerea dificultăților de învățare sau în cazul persoanelor cu dizabilități. În colaborare cu diferite instituții și organizații din Elveția, Institutul Jaques-Dalcroze susține cursuri pentru copii nevăzători, cursuri pentru susținerea procesului de învățare și integrare pentru copii și adolescenți aflați în dificultate, integrează în cursurile sale persoane cu diferite dizabilități de tip intelectual. Mai multe colaborări, în special ritmică și Cancer, ritmică și Alzheimer, Parkinson etc. au fost și sunt organizate și se află în diferite stadii de cercetare și de monitorizare.

Ritmica Jaques-Dalcroze pentru persoanele în vârstă
Dintre toate cursurile, ritmica Jaques-Dalcroze pentru seniori constituie direcția cea mai dezvoltată de Institutul Jaques-Dalcroze în ultimul timp. Mai mult decât o simplă activitate fizică, ritmica pentru seniori stimulează, printre altele, echilibrul, coordonarea, atenția, concentrarea, memoria. Dezvoltă muzicalitatea, imaginația și relaxarea într-un context prietenos având o mare valoare socială.

« Datorită ritmicii Jaques-Dalcroze, cursurile noastre permit participanților să revitalizeze senzații fizice și emoții adesea uitate din cauza vârstei și a diferitelor patologii.
Redescoperă astfel plăcerea de a se mișca, de a intra în contact cu grupul și de a împărtăși un moment de convivialitate.„(www.dalcroze.ch)

Un studiu științific dus în colaborare cu HUG (Hopitaux Universitaires de Genève) a arătat că practica regulată a ritmicii reduce riscul de căderi la seniori cu 50%.

Lucrul cu seniorii presupune formarea în acest sens a ritmicienilor care, pe lângă diploma de master în muzică și mișcare de la Haute Ecole de Musique de Genève, își completează studiile cu o formare postuniversitară oferită de Institutul Jaques-Dalcroze pentru a putea lucra cu persoanele în vârstă și sunt obligați să participe, în mod regulat, la formări în acest domeniu.

Care ar fi motivele pentru care ritmica Jaques-Dalcroze nu a rămas o simplă metodă muzicală și și-a extins aplicabilitatea din domeniul artistic în cel științific?
Unul dintre răspunsuri rezidă în importanța pe care această metodă o acordă mișcării corporale și activităților de tip multi-tasking. Corpul devine primul instrument în procesul de învățare. Este, de asemenea, și un mijloc prim de ilustrare, redare, exprimare a emoțiilor și a stimulilor pe care muzica le suscită. O mai bună cunoaștere și stăpânire a mișcărilor corporale aduce cu sine o satisfacție și o evidentă stare de bine. În plus, privilegiind acțiunile de tip multi-tasking, mai multe zone ale creierului sunt solicitate simultan antrenând astfel mai multe funcțiuni cognitive.

Mișcarea mediată de muzică solicită întregul sistem muscular și diferiții lobi ai creierului, inclusiv lobul frontal, care joacă un rol important în îndeplinirea sarcinilor complexe. Cu ajutorul instrucțiunilor date de profesorul dalcrozian, a căror complexitate este progresivă, a exercițiilor propuse de acesta într-o atmosferă relaxată proprie momentelor de acțiune în grup, se asigură funcționarea optimă a sistemului nervos. Astfel, memoria, atenția, concentrarea sunt ameliorate, somnul îmbunătățit, fapt ce duce la o ameliorare generală și la reducerea medicației, de exemplu, atunci când e cazul. Cu o mobilitate și funcții cognitive ameliorate, nivelul de bunăstare fizică și psihică este în mod evident îmbunătățit, adăugând plus-valoare vieții de zi cu zi.

În tot acest proces de ameliorare fizică și psihică, muzica joacă un rol determinant fiind motivația și suportul pentru exercițiile fizice, adăugând interes și plăcere efortului depus de persoana care le execută.